John Robert Jones

Iaith: Cymraeg
Rheng a Rhif: Private 203668
Catrawd: RWF “B” Company, 9fed Fataliwn
Mynwent / Cofeb: Cofeb Tyne Cot, West-Vlaanderen, Gwlad Belg (Panel 63 i 65)
Cofebau eraill: Cofgolofn Ysbyty Ifan

Marwolaeth

20.9.1917 yn 29 mlwydd oed. Yn wreiddiol hysbyswyd ei fod ‘ar goll’.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1633839/JONES,%20JOHN%20ROBERT

Bywyd / Cefndir:

Mab Edward ac Elizabeth, fferm Hafod Ifan. Ar ol gweithio ar fferm y teulu, mi ymrestrodd yn wirfoddol i’r fyddin. Bu’n hyfforddi yng ngwersyll Park Hall, Croesoswallt (yn ol llythyr i’w chwaer Elizabeth, roedd yn gweld yr hyfforddi’n weddol rhwydd). Mae llun ohono o’r cyfnod yma ohono mewn criw hyfforddi, efo Dafydd Morris, Eglwysbach.
Nid yw’n eglur pryd yn union aeth draw i faes y gad nag amgylchiadau ei farwolaeth.

J R Jones (uchod) a J R Jones a’i griw (i’r chwith)

Dead Man’s Penny

3 Tachwedd, 1917