John Lloyd

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Private 52345
Catrawd: RWF 17eg Fataliwn
Mynwent / Cofeb: Mynwent Brydeinig Englefontaine, Nord, Ffrainc (C. 3)
Cofebau eraill: Cofgolofn Ysbyty Ifan

Marwolaeth

Hydref 29ain 1918 yn 29 mlwydd oed. Cafodd ei saethu gan sniper.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/263309/LLOYD,%20J

Bywyd / Cefndir:

Mab i Benjamin ac Ann Lloyd o fferm Tai’n y Maes, Ysbyty Ifan, brawd iau i Robert a Joseph a brawd hŷn i William, Evan Llewelyn a Myfanwy. Yng nghyfrifiad gwelir ef yn weithiwr ar fferm y teulu ac yn 21 oed.
Yn ol pob tebyg, mi briododd yn weddol fuan wedi hyn a symud i fyw yn y pentref.
Mewn adroddiad o bapur newydd Y Llan sy’n nodi ei farwolaeth mynegir “cydymdeimlad â’i weddw a’i blant bach”.
Yn yr un adroddiad mae’n sôn iddo ddychwelyd i Ffrainc ar ddiwrnod olaf Medi ’18 ar ol 14 diwrnod o ‘leave’ adref efo’i deulu.

Cofrestr y Bedd

Cyfrifiad 1911

Y Llan, 22 Tachwedd, 1918