Pentrefoelas

 

Yn rhyfedd ac yn anarferol, nad oes cofeb na chofgolofn gyhoeddus i feirw rhyfel plwyf Pentrefoelas, nac un mewn unrhyw adeilad yn y pentref ei hun. Pentref stad ydoedd i bob pwrpas (yn eiddo i deulu Wynne Finch, Plas Foelas) a’r unig gofgolofn yn y llan yw un ger y groesffordd yng nghanol y pentref yn coffau Lieutenant-Colonel C. A. Wynne Finch (1841 – 1903). Nid oes unrhyw goffhad i feirw’r Rhyfel Mawr chwaith yn eglwys y plwyf (h.y. eglwys y stad). Rhaid teithio rhyw filltir a hanner allan o Bentrefoelas ar hyd y ffordd gefn i Rydlydan, i Gapel Bethel — yma ceïr plac er cof am 4 o’r ardal bu farw oherwydd y Rhyfel Byd Cyntaf.

David Henry Evans, Dolhyfryd

Mab David a Margaret Evans a brawd i Jennie, Emrys ac Emily.
Bu’n gweithio fel plastrwr (fel ei dad) cyn ymuno â’r fyddin.

> Proffil David Henry Evans

Ellis Williams, Ysgubor Newydd

Ganed Ellis yn 1897 yn fab i David a Sarah Ann yn Ysgubor Newydd, Pentrefoelas. Symudwyd yn ddiweddarach i Tyn Llidiart.
Bu’n gweithio fel gwas ym Mhlas Foelas cyn ymuno a’r fyddin.

> Proffil Ellis Williams