Ellis Williams

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Lance Corporal, 37238
Catrawd: RWF 13eg bataliwn
Mynwent / Cofeb: Mynwent Estaires, estyniad VD 16, Ffrainc
Cofebau eraill: Capel Bethel Pentrefoelas

Bywyd / Cefndir:

Ganed Ellis yn 1897 yn fab i David a Sarah Ann yn Ysgubor Newydd, Pentrefoelas. Symudwyd yn ddiweddarach i Tyn Llidiart.

Bu’n gweithio fel gwas ym Mhlas Foelas cyn ymuno a’r fyddin.  

Marwolaeth

13/11/1917 yn 20 oed. Clwyfwyd ar Dachwedd 11eg a bu farw deuddydd yn ddiweddarach o’i anafiadau.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/268799/WILLIAMS,%20E

Cofrestr Cofeb