David Henry Evans

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Corporal, 33276
Catrawd: RWF, 17fed bataliwn “D” Company
Mynwent / Cofeb: Cofeb Menin Gate, Ypres, Gwlad Belg
Cofeb arall: Capel Bethel Pentrefoelas

Marwolaeth

Gorffennaf 31 1917, yn 24 oed– mae’n debygol mai ar ddiwrnod cyntaf brwydr Esgair Pilckem bu iddo gwympo (yr un frwydr a laddodd Hedd Wyn).

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1611696/EVANS,%20DAVID%20HENRY

Bywyd / Cefndir:

Mab David a Margaret Evans a brawd i Jennie, Emrys ac Emily.
Bu’n gweithio fel plastrwr (fel ei dad) cyn ymuno â’r fyddin.
Mae adroddiad o bapur newydd ‘Baner ac Amserau Cymru’ o Hydref 1916 yn sôn iddo gael ei glwyfo ddwywaith yn ei ben ond ei fod wedi gwella yn rhagorol a’i fod wedi dychwelyd i’r ffosydd. Roedd yn Lance Corporal erbyn hyn, ac roedd cryn edmygedd tuag ato yn lleol- “Yr ydym oll fel ardal yn llongyfarch y brawd ieuanc yma ar ei waith yn cael ei ddyrchafu yn y fyddin, ac y mae yn gofyn cryn fedrusrwydd i gael ‘stripe’ yn Ffrainc.”

Cofrestr Cofeb

Cyfrifiad 1901

Cyfrifiad 1911

Herald Gymraeg, Medi 11, 1917