Edgar Arnold Hughes

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Llongwr (Sailor)
Catrawd: Mercantile Marine (S.S. Castillian)
Mynwent / Cofeb: Cofeb Lyngesol Tower Hill, Llundain
Cofebau eraill: Cofgolofn Penmachno, Cofgolofn Caerhun, Cofeb Neuadd Goffa Ro-wen, Cofeb Capel Ro-wen, Cofeb Ysgol Ro-wen a Chofeb Neuadd Goffa Tal y Bont!

Bywyd / Cefndir:

Un o bump o feibion David Arthur Hughes, cyn-ysgolfeistr yr Ysgol Wladwriaethol ym Mhenmachno oedd Edgar Arnold Hughes, School House. Ni wyddys a fu i’w frodyr, Bennet, Sidney, Taliesyn ac Edward ymrestru yn ystod y rhyfel a’i pheidio. Fe’i cofir hefyd ar feddfaen ei rieni ym mynwent yr eglwys ym Mhenmachno, a hefyd ar nifer o gofebau milwyr yn ardal Caerhun, oherwydd i’r teulu symud i Ro-wen gyfagos yn 1908, pan benodwyd y tad yn brifathro yno. Cofnodwyd un arall o’r ‘School House’, T.Lewis Pritchard fel un o golledigion rhyfel Penmachno, ond nid oes cysylltiad teuluol rhyngddynt.

Y Llan, 11 Mai 1917

Marwolaeth

Ebrill 18fed 1917 yn 21 oed, yn un o ddeg o forwyr ar y ‘Castilian’, llong fasnach 1,923 tunnell o bwysau, a foddwyd pan suddwyd honno gan long danfor Almaenig, oddeutu 110 milltir o Ynys Toraigh, Donegal, Iwerddon.
Gwelir enw Edgar ar gofeb Tower Hill, Llundain, fel un o’r 12,000 o forwyr a gollwyd yn ystod y Rhyfel Mawr, nad oes bedd iddynt. Un o 3,305 o longau Prydeinig a suddwyd rhwng 1914 ac 1918 oedd y Castilian.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/2976246/HUGHES,%20EDGAR%20ARNOLD

Cofrestr Cofeb