David Jones

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Private RX4/214885
Catrawd: Army Service Corps, 19th Remount Sqadron
Mynwent / Cofeb: Mynwent Arquita Scrivia, Yr Eidal (I. E. 8)
Cofebau eraill: Cofgolofn Penmachno

Marwolaeth

31/10/1918 yn 24 oed, yn ystod y frwydr olaf ar y ffrynt Eidaleg- Vittorio Veneto. Hyd y gwyddwn dyma’r unig ddyn o ardal wledig sir Gonwy i farw yn Yr Eidal yn ystod y Rhyfel Mawr.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/641648/JONES,%20D

Cofrestr bedd

Bywyd / Cefndir:

Yn ôl cofrestr ei fedd ‘Mab Richard a Catherine Jones, 14, Emily St., Thatto Heath, St. Helens, Sir Caerhirfryn.  Ganed Penmachno, Bettws-y-coed,(sic.)  Sir Gaernarfon.’  Tybiwn mai hwn yw’r David Jones uchod, ac i’w rieni symud o Benmachno, fel nifer o deuluoedd eraill cyn y Rhyfel Mawr, yn dilyn dirwasgiad yn y diwydiant chwarelyddol yn y plwyf.  Beth, neu pa fath o waith a ddenodd y rhieni o Benmachno i St. Helens, o bobman, sy’n gwestiwn na ellir ei ateb. Ond dychwelai rhai yn ôl i’w hen fro yn dilyn adferiad yn y diwydiant llechi wedi’r rhyfel.   Ceir cyfeiriad at ‘…Edward Jones, Rhosgoch gynt, a’r teulu wedi dychwelyd o St Helens ac wedi penderfynu byw yn Rhiwbach, yr hon chwarel sy’n datblygu’n gyflym…’  Nid oes sôn am deulu David Jones ym Mlaenddol yn 1901, ond gwelir enwau teulu Richard (33) a Catherine Jones (31) yn 5 Llewelyn St. yn Llan Penmachno. Ymysg eu pump o blant, enwir David, eu mab hynaf, saith oed. Fel y tybiaf, hwn yw’r David a gollwyd.