David Davies

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Private 36634
Catrawd: RWF 2il Fataliwn
Mynwent / Cofeb: Cofeb Vis-en-Artois, Ffrainc (Panel 6)
Cofebau eraill: Cofgolofn Penmachno

(Bu farw ei frawd John yn y rhyfel hefyd)

Marwolaeth

Awst 26ain 1918 yn 22 oed ar ddiwrnod cyntaf ail frwydr Arras, Ffrainc.

Y mae englyn er cof am David Davies, gan ‘D.M. o Feirion’ ar garreg fedd y teulu:

Wedi llid mewn beddrod llwm – cei huno

Lanc hynaws heb orthrwm,

Trwy oerdrist oriau hirdrwm

Fe leinw cur Flaen y Cwm.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1741647/DAVIES,%20DAVID

Cofrestr Cofeb

Bywyd / Cefndir:

Ar ystadegau Cyfrifiad Penmachno 1901, gwelir fod y ddau frawd yn rhan o deulu lluosog a drigai ym Mlaen-y-cwm y flwyddyn honno. Y penteulu oedd Daniel Davies, chwarelwr 41 oed, yn byw gyda’i wraig Margaret, a naw o blant,  rhwng saith mis ac 19 mewn oedran, ynghyd ag wyr naw mis oed iddynt – deuddeg o eneidiau yn byw mewn ty rhes bychan.  Cofnodir David fel bachgen 5 oed, a John yn chwarelwr 16 oed, a’r ddau, yn ôl ystadegau’r cyfrifwr, yn wahanol i’w rhieni uniaith Gymraeg, yn ddwyieithog.