Alfred Jones

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif:
Catrawd:
Mynwent / Cofeb:
Cofebau eraill: 

Marwolaeth

Dim gwybodaeth.

Bywyd / Cefndir:

Bu raid aros hyd ddyfodiad manylion Cyfrifiad 1911 i gael ychydig wybodaeth parthed Alfred Jones, Ty’n Llidiart. Er na lwyddwyd i gael manylion yn ymwneud â’i wasanaeth yn y rhyfel, na lle y’i claddwyd hyd yma, gwelir ar ystadegau’r cyfrifiad hwnnw ei fod 16 oed yn 1911, ac yn trigo yn Nhy’n Llidiart gyda’i rieni. Ei dad oedd Robert Jones, chwarelwr, a aned yng Nghaer, ac yn ddwyieithog, fel Alfred. Uniaith Saesneg oedd ei fam, gyda’r enw anghyffredin, Elender, ac yn enedigol o Yarmouth, swydd Norfolk. Cawn wybodaeth ychwanegol, mai yn Nolwyddelan y ganed Alfred, ac wedi ymchwilio i ystadegau cyfrifiad 1901, gwelir y teulu, yn cynnwys Alfred, ei rieni a dau frawd i Alfred yn trigo yng Nghlan Lledr, yng ngwaelodion plwyf Penmachno.