Wynn Parr Lynes

Iaith: Saesneg

Rheng a Rhif: 5ed bataliwn King’s Royal Rifle Corps

Catrawd: Cadben

Mynwent / Cofeb: Mynwent Eglwys St Marys, Barnsley, Swydd Gaerloyw (Gloucestershire)

Cofebau eraill: Cofeb Llangwm

Marwolaeth

Bu farw ar Hydref 10fed 1916 yn 43 mlwydd oed, ar ol bod yn garcharor rhyfel yn yr Almaen.

Bywyd / Cefndir:

Mab y Colonel Samuel Parr Lynes a Florence Lynes (perchnogion stâd Garthmeilio). Mae gwreiddiau’r teulu Lynes o swydd Warwick, a daethant i Garthmeilio oherwydd i’r Parchedig John Lynes briodi merch hynaf John Wynn o Wydir yn 1822- Caroline- oedd yn byw yno.

Roedd Wynn yn ŵr i Violet Ethel Lynes (nee Wykeman-Musgrave) o Little Comfiten, Moreton in Marsh, Swydd Gaerloyw. Mae’n debyg mai yn y fan yna ‘roedd yn byw.

Gwasanaethodd Wynn yn Rhyfel y Boer (De Affrica) hefyd, a bu ei frawd Commodore Hubert Parr Lynes CMG yn gwasanaethu yn y Rhyfel Mawr. Bu’r ddau frawd yn y gwasanethau milwrol ers ganol y 1880au.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/4028872/LYNES,%20WYNNE%20PARR