Thomas Jones, Glyn Ceirw

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Catrawd: RWF, 17eg bataliwn

Rheng a Rhif: Corporal, 201052

Mynwent / Cofeb: Mynwent St Pierre, Amines, Somme, Ffrainc (XIV. C. 4.)

Cofebau eraill: Cofeb Llangwm

Marwolaeth

Bu farw drwy foddi yn ddamweiniol ar Ionawr y 3ydd 1919, wedi diwedd y rhyfel, yn 31 oed. Daeth trwy’r rhyfel heb gael ei anafu, a daeth adref am ychydig wedi diwedd y rhyfel- ond bu iddo farw mewn amgylchiadau anffodus ac anhysbys yn ol yn Ffrainc (nid yw’n eglur pam ydoedd wedi gorfod dychwelyd yno na sut bu iddo foddi). Ni ddaethwyd o hyd i’w gorff tan Chwefror y 9fed, yna cafodd ei gladdu yn ol y drefn filwrol ym Mynwent St Pierre.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/204932/JONES,%20T

Bywyd / Cefndir:

Mab John ac Ann Jones, Siop Bach. Cafodd ei eni yn Llangwm.
Yn anffodus, roedd gweld Cymro ddosbarth-gweithiol yn Gorporal yn beth reit brin ar y pryd, a roedd yn destyn gryn edmygedd yn yr ardal leol o ganlyniad.
Ni wyddwn lawer ynglyn a’i fywyd cynnar na’i yrfa filwrol, ond mae’n bosib iddo ymaelodi â’r lluoedd arfog cyn y rhyfel- roedd yn Gorporal erbyn 1917.