John Wiffen

Iaith: Saesneg

Rheng a Rhif: Sarjant, 11930

Catrawd: RWF, 8fed bataliwn

Mynwent / Cofeb: Cofeb Helles, Gallipoli, Twrci

Cofebau eraill: Cofeb Llangwm

Marwolaeth

Awst 7fed, 1915 yn 19 oed yn ystod Brwydr ‘y Nek’, Gallipoli. Ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff. Yn ol llythyr gan Capten Farrar i’w rieni “he died at the head of his company, leading his platoon”. Mi ysgrifennodd ei lythyr olaf i’w fam ar Awst 1af. Cafwyd gwasanaeth er cof iddo yn eglwys Belchamp St Paul’s, Essex.

Bywyd / Cefndir:

Mab i Arthur a Matilda Wiffen o Church Street, Belchamp St Paul’s. Gwelir ef yn weithiwr fferm yn Essex yng nghyfrifiad 1911. Am ychydig flynyddoedd cyn y rhyfel roedd yn weithiwr ym mhlasdy Garthmeilio; mi ymrestrodd yn wirfoddol yn Wrecsam tra’n byw yn Llangwm.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/684420/WIFFEN,%20JOHN%20HAROLD