John Owen Roberts

Iaith: Cymraeg

Catrawd: RWF, Bataliwn 1af

Rheng a Rhif: Preifat, 34936

Mynwent / Cofeb: Cofeb Thiepval,  Somme, Ffrainc (Pier a Wyneb 4 A)

Cofebau eraill: Capel Llanfihangel, Plwyf Llanfihangel

Marwolaeth

28 o Awst neu 1916 yn y Somme, yn 19 mlwydd oed.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1551830/ROBERTS,%20JOHN%20OWEN

Bywyd / Cefndir:

Mab Mrs Ann Jones o Glanyrafon, Whitford, Treffynnon yn ol CWGC- ond nad ydyw ar Gofeb Whitford na Threffynnon, dim ond rhai Llanfihangel Glyn Myfyr.
Mab i Alun Jones, Bottegir Bach yn ol nodyn cydymdeimlad fer ym mhapur Y Goleuad.
Mae nodyn am ei farwolaeth yn ymddangos ym mhapur newydd Y Faner ac yn sôn amdano fel ‘J. Owen Roberts, RWF, Bottegir Bach’, ac yn cydymdeimlo gyda’i dad a’i fam, a’i frodyr a’i chwiorydd.
Yna, ym mis Awst 1919 gwelir bennill goffadwriaeth iddo, sydd eto’n ei ddisgrifio fel hogyn o Fottegir Bach, heb unrhyw sôn am Whitford. Dyma hi:

Melys ydyw coffadwriaeth
Bechgyn anwyl yr hen wlad,
Aeth yn aberth i gynddaredd
Y gelynion yn y gad.

Adsain, 26 Awst, 1919