John Jones

Iaith: [Dim gwybodaeth]
Catrawd: [Dim gwybodaeth]
Rheng a Rhif: [Dim gwybodaeth]
Mynwent / Cofeb: [Dim gwybodaeth]
Cofebau eraill: Cofeb Capel Llanfihangel, Cofeb Plwyf Llanfihangel
Marwolaeth: [Dim gwybodaeth]

Bywyd / Cefndir:

Mae hunaniaeth y dyn yma braidd yn ddirgel hefyd yn anffodus;
Bu farw John Jones, Ty Nant Major (Cofeb Capel Dinmael) ar Chwefror 2il 1917; nid yw’n ymddangos ar gofeb Cerrig (ei fan geni) na Betws Gwerful Goch (ble ymddangosai ar Roll of Honour Yr Adsain), felly efallai dyma John Jones ‘Pedair a Dimai’?
Mae son yn Yr Adsain am ‘Annie Jones, Pedair-a-Dimai’ mewn Eisteddod yn Ionawr 1917- sy’n awgrymu mai teulu Jones oedd yn byw yno, ac felly, efallai mai mab y teulu yma ydyw, yn hytrach na hogyn o rywle arall yn gweithio yno fel gwas ffarm?
Neu, mae son yn Adsain 30.9.16 am ‘ John Jones, Foel, Llanfihangel’ yn gwella ar ol cael 12 mis yn y ffosydd… efallai mai hwn ydyw?