Llanfihangel Glyn Myfyr

 

Eisteddai plwyf Llanfihangel Glyn Myfyr yn ardal Uwchaled (gyda phoblogaeth o 189 yn 2011, a 388 canrif ynghynt). Lleolir y pentref ar y ffordd o Gerrigydrudion i Rhuthun, yng nghornel de-ddwyrain sir Conwy Collodd y plwyf yma 7 o’i meibion a’i gweithwyr yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.
Mae Rôl Anrhydedd y plwyf yn rhestru 21 o ddynion eraill bu’n gwasanaethu dramor yn ystod y rhyfel, ond daethant yn eu holau yn fyw.

Albert Grossmith, Ty Ucha

Mab George H ac Annie L Grossmith o 19 Thurstson Rd, Lewisham, Llundain. Yn 1901 roeddent yn byw ar Meeting House Lane, Camberwell, Peckham, Llundain gyda’i dad yn yrrwr tramiau.

> Proffil Albert Grossmith

David Owen, Bottegir

Mab John a Catherine Owens o Brynhyfryd, Llangollen- roedd yn weithiwr ar fferm fawr Bottegir, Llanfihangel (ac yn Tai’rhos, Llaethwryd, Cerrigydrudion cyn hynny) ac yn aelod o Gapel Y Methodistiaid yn Llanfihangel.

> Proffil David Owen

John Davies, Ty Celyn

Yn anffodus, nad wyf wedi medru dod o hyd i’r dyn yma.
Tydi o ddim yn ymddangos ar ‘Roll of Honour’ papur Yr Adsain, a fo yw’r unig un i ymddangos ar Gofeb y Plwyf ond nid ar Gofeb y Capel; efallai bod un y plwyf wedi ei greu yn ddiweddarach.
Felly, efallai ei fod wedi marw peth amser ar ol y rhyfel.

John Jones, Pedair a Dimai

Mae hunaniaeth y dyn yma braidd yn ddirgel hefyd yn anffodus;
Bu farw John Jones, Ty Nant Major (Cofeb Capel Dinmael) ar Chwefror 2il 1917; nid yw’n ymddangos ar gofeb Cerrig (ei fan geni) na Betws Gwerful Goch (ble ymddangosai ar Roll of Honour Yr Adsain), felly efallai dyma John Jones ‘Pedair a Dimai’?

> Proffil John Jones

John Owen Roberts, Bottegir Bach

Mab Mrs Ann Jones o Glanyrafon, Whitford, Treffynnon yn ol CWGC- ond nad ydyw ar Gofeb Whitford na Threffynnon, dim ond rhai Llanfihangel Glyn Myfyr.

> Proffil John Owen Roberts

William Hugh Williams, Neuadd Lwyd

Mab i Mr a Mrs W. M. Williams, Neuadd Lwyd, Llanfihangel.
Ni wyddwn am ei fywyd cyn ymuno’r fyddin (cael ei gonscriptio mwy na thebyg); doedd ond allan yn Ffrainc ar faes y gad am ychydig dros fis cyn cael ei ladd.

> Proffil William Hugh Williams

William Hugh Evans, Bryn Gaseg

Mab i John ac Ann Evans, Bryngaseg, Llanfihangel. Bu’n gwasanaethu fel ‘engineer’ i Mr Morgan Hughes, Bryniau, Sarnau am rai blynyddoedd a bu’n aelod o Gapel Moel Adda.

> Proffil William Hugh Evans