David Owen

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng a Rhif: Private 345583
Catrawd: RWF 24ain fataliwn (Denbighshire Yeomanry)
Mynwent / Cofeb: Mynwent Ryfel Jerusalem (E. 4)
Cofebau eraill: Cofeb Capel Llanfihangel, Cofeb Plwyf Llanfihangel, Cofgolofn Llangollen

Cofrestr y bedd

Arysgrif y bedd

Marwolaeth

Rhagfyr 27ain 1917 yn 20 oed ym Mhalesteina.
“Gwell marw’n fachgen dewr”- ysgrifennodd ei dad ar gyfer ei fedd filwrol.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/647780/OWENS,%20DAVID

Bywyd / Cefndir:

Mab John a Catherine Owens o Brynhyfryd, Llangollen- roedd yn weithiwr ar fferm fawr Bottegir, Llanfihangel (ac yn Tai’rhos, Llaethwryd, Cerrigydrudion cyn hynny) ac yn aelod o Gapel Y Methodistiaid yn Llanfihangel.
Bu ei frawd Owen Owens yn gwasanaethu gyda’r fyddin fel gyrrwr ym Mesopotamia.

Mae ei enw wedi ei gamsillafu rhyw fymryn ar gofebau Llanfihangel- arnyn nhw, David Owen ydyw.

Adsain, Ionawr 15, 1918