Albert Grossmith

Iaith: Saesneg?

Rheng a Rhif: Preifat, 23581

Catrawd: RWF 13eg bataliwn

Mynwent / Cofeb: Mynwent Tref Bethune, Ffrainc (III. H. 10)

Cofebau eraill: Cofeb Capel Llanfihangel

**Mae’n bosib mai Albert Grossmith yw’r gwr uchod

Cerdyn post anfonwyd i Mrs Ellis, Ty Ucha, Llanfihangel.

Marwolaeth

19/04/1916

Bywyd / Cefndir:

Mab George H ac Annie L Grossmith o 19 Thurstson Rd, Lewisham, Llundain. Yn 1901 roeddent yn byw ar Meeting House Lane, Camberwell, Peckham, Llundain gyda’i dad yn yrrwr tramiau.
Ni allwn fod yn sicr mai hwn yw’r Albert Grossmith ar gofeb Llanfihangel (does dim cyfeiriad ato yn Yr Adsain, nac yn Roll of Honour y papur hwnw, a nad yw’n ymddangos ar unrhyw gyfrifiad yn Llanfihangel.)
Gallwn ond ddyfalu ei fod wedi symud i weithio fel gwas fferm i ardal Llanfihangel ar ol 1911.

**Mae’n bosib mai Albert Grossmith sydd yn y llun; cerdyn post ydyw a anfonwyd i Mrs Ellis, Ty Ucha, Llanfihangel. “Ready for the front Ho Ho” meddai’r nodyn.
Mae nodyn ychwanegol ar y cerdyn mewn llawysgrifen wahanol yn dweud “Albert yn was yn Tyucha”, a nodyn arall mewn pensil (a llawysgrif wahanol eto) yn dweud “Albert C Jones”. Efallai mai camgymeriad yw’r enw yma, wedi ei ychwanegu yn ddiweddarach; mae popeth arall yn awgrymu mai dyma’r Albert sydd ar Gofeb Llanfihangel.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/63067/GROSSMITH,%20ALBERT%20EDWARD%20HILLIER

Cofrestr y bedd