William Hugh Evans

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Rheng a Rhif: Private 8968

Catrawd: RWF 4ydd fataliwn

Mynwent / Cofeb: Cofeb Thiepval (Pier a Wyneb 4 A)

Cofebau eraill: Cofeb Plwyf Llanfihangel, Cofeb Capel Llanfihangel, Cofgolofn Corwen

Marwolaeth

Awst 15fed 1916 yn 26 oed ym mrwydr y Somme. Mae ei enw’n ymddangos yng ngholofn Corwen ‘Roll of Honour’ Yr Adsain i ddechrau, cyn cael ei drosglwyddo i golofn Llanfihangel ym mis Chwefror 1918!
Yn rhifyn 19 o Fedi 1916 Yr Adsain, cyhoeddwyd y bysa llun o William yn ymddangos yn y rhifyn nesaf- ond yn anffodus cafodd o byth ei gynnwys.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/753791/EVANS,%20HUGH%20WILLIAM

Bywyd / Cefndir:

Mab i John ac Ann Evans, Bryngaseg, Llanfihangel. Bu’n gwasanaethu fel ‘engineer’ i Mr Morgan Hughes, Bryniau, Sarnau am rai blynyddoedd a bu’n aelod o Gapel Moel Adda. Mae’n debyg ei fod yn gantor medrus hefyd- mae cofnod amdano’n canu cân mewn “Penny Reading” cynhelir yn Ysgol Plas Adda yn Chwefror 1915
‘Doedd ond wedi bod efo’r RWF ers tua 5 mis cyn colli’w fywyd yn Ffrainc.
Cafodd ei frawd Edward Morgan Evans ei glwyfo’n drwm yn ei wyneb yn gynnar yn 1918 a cafodd ei ryddhau o’r fyddin erbyn Mai 1918.

Adsain, 5 Medi, 1916

Adsain, 21 Mai, 1918; Brawd WH Evans

Cofrestr Cofeb W H Evans