William Hugh Williams

Iaith: Cymraeg
Rheng a Rhif: Private 3004
Catrawd: Welsh Guards, Bataliwn 1af
Mynwent / Cofeb: Mynwent Filwrol Sanders Keep, Graincourt-les-Havrincourt, Cambrai, Ffrainc (III. A. 4)
Cofebau eraill: Cofeb Plwyf Llanfihangel, Cofeb Capel Llanfihangel

Adsain, 15 Hydref, 1918. 

Cofrestr y Bedd

Marwolaeth

27.09.1918 yn 21 mlwydd oed, “wedi cael ‘shell’ yn ei goes a droes yn angeuol iddo bron yn uniongyrchol…cyn y medrwyd estyn ymgeledd iddo”

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/338434/WILLIAMS,%20W%20H

Bywyd / Cefndir:

Mab i Mr a Mrs W. M. Williams, Neuadd Lwyd, Llanfihangel.
Ni wyddwn am ei fywyd cyn ymuno’r fyddin (cael ei gonscriptio mwy na thebyg); doedd ond allan yn Ffrainc ar faes y gad am ychydig dros fis cyn cael ei ladd.
Gwasanaethodd brawd iddo yn y Rhyfel Mawr hefyd.
Dyma bennill er cof amdano gan fardd gwlad yr ardal Myfyr Alwen:

Am dy golli gyfaill anwyl
Trwm yw hiraeth Mam a Thad,
Cwsg yn dawel, aeth dy fywyd
Glan yn aberth dros dy wlad