Llanddoged a Maenan

 

Mae Llanddoged yn bentref bychan ym mryniau dwyreiniol Dyffryn Conwy, ychydig dros filltir o Lanrwst. Er eu bod yn blwyfi ar wahan oddeutu adeg y Rhyfel Mawr, heddiw mae Llanddoged yn rhannu ei chyngor cymuned gyda chymuned amaethyddol wasgaredig Maenan.
Ceir blac goffa ar wal fewnol porth Eglwys Sant Doged ac arni 7 o enwau. Rwyf, hefyd, wedi cynnwys hanes un gŵr arall o Faenan na enwir ar y gofeb uchod.

Rhagor o fanylion i ddilyn…