Llansanffraid Glan Conwy

 

Pentref ar aber yr Afon Conwy yw Llansanffraid Glan Conwy (neu Glan Conwy fel y gelwir ar lafar gan amlaf), gyda rheilffordd Dyffryn Conwy, a’r A470, yn rhedeg drwyddi. Yn ogystal â’r brif ‘Llan’ mae’r gymuned yn cynnwys trefgorddau Pentrefelin a Dolwyd ynghŷd ag ardal amaethyddol sy’n ymestyn o lannau dwyreiniol yr afon hyd ffiniau plwyfi Eglwysbach a Betws-yn-Rhos.

Rhagor o fanylion i ddilyn…