CONTRIBUTORS AND SOURCES

Contributors / Thanks

I would like to thank the following people very much for contributing information and material to the project:

Llanrwst: Pat Rowley, Rose Richards, Anne Wynne,  Robert Huw Griffiths, Gwyn Jones, Fiona Jones, Paul Davies, Anthony Griffiths, Garry Lloyd Jones

Bro Garmon: Ann Parry, Emlyn Pierce, Tom Davies, Ifor Thomas, Kate Frazer, Mary Davies, Gwyneth Jones

Betws-y-coed: Dafydd a Nerys Horan, Idris Roberts, Alun Rawson Williams, Sion Williams

Capel Curig: Harvey Lloyd, Erin Edwards

Dolwyddelan: Paul Griffiths, Shaun Hewitt, Liz Roberts

Bro Machno: Vivian Parry Williams, Elfyn Jones, Stuart James Stanton

Ysbyty Ifan: John Jones, Beti Thomas, Nerys Ellis, Buddug Morris, Eirian Roberts

Eglwysbach a Llansanffraid Glan Conwy: Dr Bridget Osborne

Henryd / Llangelynnin: Mair Weyman

Caerhun a Dolgarrog: Katherine Mortimer Hart, Serena Daroubakhsh, Meurig Rees, Terry Carpenter, T O Jones, Janet Jones, Myrddin ap Dafydd, Dafydd Williams

Trefriw and Llanrhychwyn: Olwen a Dai Slater, Gwyn Parry, Vaughan Roberts, Charlie Owen, Margaret Williams

Bro Cernyw: Heulwen Roberts, Elwen Owen, Cymdeithas Syr Henry Jones

Llansannan and Bylchau: Berwyn Evans, Cledwyn Williams, Ken Brassil, Ruth Williams, Berwyn Roberts, Gareth Lewis Jones

Llannefydd and Llanfair Talhaearn: Gwyn Jones

Betws-yn-Rhos and Llaneilian-yn-Rhos: Lowri Green, Goronwy Davies, John Edwards, John Williams, Ena Wyn, Henry a Gwendoline Hughes

Llangwm: Carwyn Edwards, Maurice Edwards, William Douglas Jones, Gwennan Williams, Olwen Davies, Glenys Llechwedd, Euryn Jones

Cerrigydrudion and Llanfihangel Glyn Myfyr: Kay Murphy ac Alan, E Rowlands, Wyn Williams, Iorwerth Davies, Meinir Jones, Dr Edward Davies

Pentrefoelas: Aerwyn Beattie, Dwynwen Williams

 

Thank you very much, also, to the following people and organisations for their help and co-operation:

 

Huw Prys Jones: golygydd ‘Conwy Wledig a’r Rhyfel Mawr’

Myrddin ap Dafydd a Gwasg Carreg Gwalch

Cronfa Dreftadaeth y Loteri (yn enwedig Adam Hitchens a Rebecca Ball)

Menter Iaith Conwy (yn enwedig Meirion Davies, Esyllt Tudur Adair ac Eirian Pierce Jones)

Cyfieithu Cymunedol (Eluned Jones, Dwysan Roberts, Glyn Jones, Dafydd Chilton)

Eilir Jones, Ysgol Dyffryn Conwy (yn enwedig Branwen McBride a Llio Japheth), Ysgol y Creuddyn (yn enwedig Janice Owen a Gwenno Davies), holl blant drama ‘Y Rhwyg’.

Casgliad y Werin (yn enwedig Berian Ellis a Gruffudd Jones)

Cymru yn y Rhyfel (yn enwedig Rhian James)

Cymru Dros Heddwch (yn enwedig Hanna Huws)

Cymru’n Cofio (yn enwedig Gethin Matthews a Meg Ryder)

Llyfrgelloedd Llanrwst a Llandudno (yn enwedig Elin Angharad)

Gwasanaeth Archifau Conwy, Llandudno.

Shirley Williams, Anne Pedley, Ray Jones, Dinah Jones, Jess Enston, Rhodri Clark, Rhodri Owen, Ian Hawksford, Ian Brinksman, Geraldine Mac Burney

North Wales Weekly News, Daily Post, North Wales Pioneer, Denbighshire Free Press, Y Bedol, Y Gladlas, Yr Odyn, Y Pentan.

I’m very sorry if I’ve missed anyone out of this list!

The following includes my main sources in terms of background information and specific, direct material and information:

 

Internet Resources

cwgc.org

findmypast.co.uk

historypoints.org

clwydfhs.org.uk

papuraunewydd.llyfrgell.cymru

maps.nls.uk

cymru1914.org

casgliadywerin.cymru

walesremembers.org

1914.org

walesatwar.org

wcia.org.uk/walesforpeace

livesofthefirstworldwar.org

llgc.org.uk

iwm.org.uk

longlongtrail.co.uk

www.flintshirewarmemorials.com

 

Books and literature

Gwyn Jenkins, Cymry’r Rhyfel Byd Cyntaf (Y Lolfa 2014)

Clive Hughes, I’r Fyddin Fechgyn Gwalia! (Gwasg Carreg Gwalch 2014)

Gol: Gethin Matthews, Creithiau — Dylanwad y Rhyfel Mawr ar Gymdeithas a Diwylliant yng Nghymru (Gwasg Prifysgol Cymru 2016)

Ifor ap Glyn, Lleisiau’r Rhyfel Mawr (Gwasg Carreg Gwalch 2008)

John Davies, A History of Wales (Penguin Books 2007)

Gol: Myrddin ap Dafydd, Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-1918 (Gwasg Carreg Gwalch 2014)

Harri Parri, Gwn Glân a Beibl Budr (Gwasg y Bwthyn 2014)

Robert H. Griffiths, Welsh Soldiers, Civilians and Eisteddfodau in WW1 (Gwasg Carreg Gwalch 2015)

Huw T. Edwards, Tros y Tresi (Gwasg Gee 1956)

Lewis Valentine, Dyddiadur Milwr a Gweithiau Eraill (Gwasg Gomer 1988)

Llewelyn Wyn Griffiths, Up To Mametz and Beyond (Pen & Sword Military 2010)

  1. Beynon Davies, Ar Orwel Pell (Gwasg Gomer 1965)

Francis Buller Thomas, O’r Wyrcws i Baradwys (Gwasg Gee 1971)

Deirdre Beddoe, Out of the Shadows: A History of Women in Twentieth-century Wales (University of Wales Press 2001)

Robin Barlow, Wales and World War One (Gwasg Gomer 2014)

Nick Shepley, Wales and the First World War (Graffeg 2014)

Angela Gaffney, Aftermath (University of Chicago Press 1998)

Alan Llwyd ac Elwyn Edwards, Y Bardd a Gollwyd: Cofiant David Ellis (Cyhoeddiadau Barddas 1992)

Hugh Evans, Cwm Eithin (Gwasg y Brython 1933)

Margaret Roberts, Oes o Fyw ar y Mynydd, (Gwasg Gwynedd 1979)

Harvey Lloyd / Cyfeillion Eglwys y Santes Julietta, The First World War – Y Rhyfel Byd Cyntaf: Life in Caernarfonshire and on the Front (Design2Print 2014)

Vivian Parry Williams, Colledion y Rhyfel Mawr: Penmachno a’i Milwyr Angof (2007)

Vivian Parry Williams, Dros Gymru’n Gwlad? (Gwreiddiau Gwynedd 2009)

Vivian Parry Williams, Y Tri ar Ddeg: Olrhain hanes rhai milwyr y Rhyfel Mawr 1914-18 sydd â’u henwau ar gofeb Dolwyddelan (2010)

Bridget Osborne, We Will Remember Them… The Men of Eglwysbach and Llansanffraid who served in the Great War (2016)  

Hywel Roberts, Uncle Tom at War; From Penmachno to Prison Camp (Gwasg Carreg Gwalch 2014)

Heulwen Roberts / Cymdeithas Syr Henry Jones, Bro Cernyw a’r Rhyfel Mawr (2016)

Ken Evans, Knights of Penrhyn (2008)

Dr Edward Davies, Ymweliad y Fonesig Sbaenaidd â’i hynt yng ngogledd Cymru (2015)