Cerrigydrudion

 

Yn ffinio Llangwm i’r de, mae plwyf Cerrigydrudion yn un wledig wasgaredig arall yn ardal Uwchaled. Mae cymunedau Cwmpenanner, Pentrellyncymer, Cefn Brith a Glasfryn — yn ogystal â phentref Cerrigydrudion ei hun — yn rhan ohono. Bu pentref Cerrigydrudion yn ganolfan bwysig i deithwyr yr A5, oedd yn rhedeg drwyddi yn wreiddiol.
Poblogaeth y plwyf eang hwn yn 1911 oedd 1,088 (580 o wrywod), a chollwyd 13 ohonynt o ganlyniad i’r Rhyfel Mawr. Dim ond un o’r gŵyr ifanc hyn oedd yn Saesneg ei iaith, a hyd y gwyddwn i roedd pob un o’r meirw yn ddi-briod.

Rhagor o fanylion i ddilyn…