William John Hughes

Iaith: Cymraeg
Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat, 54616
Catrawd: 11eg Bataliwn, RWF
Mynwent / Cofeb: Mynwent Wimereux, Ffrainc
Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Curig

Tu mewn i glawr Beibl William John Hughes

Marwolaeth

Hunodd mewn ysbyty milwrol yn Wimeraux, ar arfordir gogledd Ffrainc, ar Ebrill 22ain yn 26 oed.

https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/508808/hughes,-william/

Bywyd / Cefndir:

Y chwarelwr llechi William Hughes oedd y dyn cyntaf o Gapel Curig i golli’i fywyd yn ardal fwyaf adnabyddus a gwaedlyd y Rhyfel Mawr. Mab ydoedd i William (oedd yn chwarelwr hefyd) ac Elin Hughes, 2 Tan y Fron.