Thomas Alfred Oliver

Iaith: Saesneg
Rheng gwasanaeth a rhif: Capten
Catrawd: RWF / RFC 29th Squadron
Mynwent / Cofeb: Arras Flying Services Memorial
Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Curig, Cofgolofn Loughborough

Marwolaeth

Saethwyd ei awyren Nieuport 17 yntau i lawr ger Arras ar Awst 14eg 1917, yn 24 oed.

https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/779993/oliver,-thomas-alfred/

Bywyd / Cefndir:

Gŵr yn wreiddiol o Loughborough (Swydd Gaerloyw) oedd y Capten Thomas Alfred Oliver. Symudodd i ‘The Studio’, Capel Curig, gyda’i rieni — yr artist adnabyddus Alfred Oliver a’i wraig Anne — ychydig flynyddoedd cyn ymuno â’r lluoedd arfog. Graddiodd fel peilot gyda’r Royal Flying Corps ym mis Rhagfyr 1915 a phostiwyd ef allan i Ffrainc y gwanwyn canlynol. Roedd yn amlwg yn beilot mentrus; enillodd nifer o ornestau awyr a saethodd o leiaf 5 awyren Almaeneg i lawr. Fel ei dad, roedd Thomas hefyd yn arlunydd talentog ac fe beintiodd luniau o’r awyrennau y bu’n hedfan ynddynt.

North Wales Chronicle, Chwefror 9 1917