Robert Charles Williams

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat, 345654
Catrawd: 24ain Bataliwn, RWF
Mynwent / Cofeb: Mynwent Dier-el-Belah, Palesteina
Cofebau eraill: Cofgolofn Llanberis

Marwolaeth

Bu farw o’i anafiadau ger Gaza ar Orffennaf 16eg 1917, wedi iddo gael ei daro ar ei ben gan shell case a ollyngwyd o awyren ryfel Twrcaidd tra ar ei ffordd i fwyta’i frecwast!

https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/646031/williams,-/

Bywyd / Cefndir:

Ganwyd a magwyd Robert Charles Williams ar fferm Tal y Waen, Capel Curig, ond erbyn iddo ymfyddino roedd yn trigo yn Warden Street, Llanberis, gyda’i wraig Annie.