Mathew Hughes

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat, 241127
Catrawd: 5ed bataliwn y RWF
Mynwent / Cofeb: Cofeb Jerusalem
Cofebau eraill: Capel Curig, ac ar feddfaen y teulu.

Marwolaeth

Mawrth 26ain 1917, yn 20 oed (ar yr un diwrnod a’i gyfaill David Owen Roberts) yn mrwydr Gaza

Bywyd / Cefndir:

Mab William a Margaret Hughes, Bryn Llys Uchaf. Yn dilyn ei addysg yn Ysgol Capel Curig, ymrestrodd i’r RWF gyda’i gymydog David Owen Roberts; gwasanaethodd y ddau ym ardal Palesteina.
Gwasanaethodd ei frawd hŷn — John Hughes — hefyd, ond bu yntau’n fwy ffodus.