Hugh Owen Griffiths

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat, 265870
Catrawd: 6ed Bataliwn, RWF
Mynwent / Cofeb: Mynwent Ryfel Beersheba, Palesteina
Cofebau eraill: Cofgolofn Llanberis

Marwolaeth

Cwympodd yn Nhrydedd Frwydr Gaza ar Dachwedd 6ed 1917, yn 31 mlwydd oed.

https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/644613/griffiths,-/

Bywyd / Cefndir:

Brodor o Lanberis symudodd i fyw i Gapel Curig at ei wraig oedd Hugh Owen Griffiths. Yn 6 Teras Llugwy fu’n byw gyda Barbara nes ymuno â’r RWF.