David Owen Roberts

Iaith: Cymraeg a Saesneg
Rheng gwasanaeth a rhif: Preifat, 241112
Catrawd: 5ed Bataliwn, RWF
Mynwent / Cofeb: Cofeb Jerusalem, Palesteina
Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Curig

Marwolaeth

Mawrth 26ain 1917, yn 20 oed (ar yr un diwrnod a’i gyfaill a’i gymydog Matthew Hughes) yn mrwydr Gaza

https://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1646847/roberts,-david-owen/

Bywyd / Cefndir:

Mab Jane Ellen Roberts, 4 Bryn Llys; bu’r teulu’n byw yn Ysgubor Wen (Capel Curig) am gyfnod cyn symud yno. Ymrestrodd gyda Matthew Hughes yn Llanrwst ar Ebrill 4ydd, 1915 — a’r ddau yn 17. Roeddent wedi dweud celwydd am eu hoedran er mwyn cael ymuno.

Beibl teulu David Owen Roberts

Dead Man’s Penny