John Roberts, Penllan

Iaith: [Dim gwybodaeth]
Rheng a Rhif: [Dim gwybodaeth]
Catrawd: [Dim gwybodaeth]
Mynwent / Cofeb: [Dim gwybodaeth]
Cofebau eraill: [Dim gwybodaeth]
Marwolaeth: [Dim gwybodaeth]

Bywyd / Cefndir:

Yn anffodus nid ydym wedi llwyddo i ddarganfod unrhyw beth amdano; tydi o ddim yn ymddangos yn yr ardal (nac ym Mhenllan) ar unrhyw gyfrifiad, a mae yna ddegau o ‘John Roberts’iaid ar wefan y Commonwealth War Graves Commision.
Mae yna ddau ‘John Roberts’ ar Rôl Anrhydedd Plwyf Llanrwst.
Un i lawr fel aelod o’r King’s Royal Rifles o Park View, Llanrwst, a’r llall o’r RWF o Wellington Place, Llanrwst.
Ar ddehongliad HistoryPoints o gofgolofn Llanrwst mae Corporal John Roberts, o’r Prince of Wales Volunteers 1/5th battalion; anodd yw cadarnhau os mai un o’r ddau uchod yw hwn.
Mae yna bosibilrwydd bychan mai un o’r rhain yw John Roberts, Penllan, Capel Garmon.
Penllan yw’r dafarn, felly mae yna bosibilrwydd hefyd mai perchennog neu gweithiwr yn y dafarn ydoedd ar rhyw adeg, o du allan i’r ardal.

Marwolaeth

[Dim gwybodaeth]