John Davies

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Rheng a Rhif: Lance Corporal 16772

Catrawd: RWF 13eg bataliwn

Mynwent / Cofeb: Cofeb Pozieres, Ffrainc (panel 36 a 37)

Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Garmon, Cofgolofn Llanrwst, Rôl Anrhydedd Plwyf Llanrwst

Marwolaeth

Ebrill 22ain 1918 yn 27 mlwydd oed yn ystod ‘Spring Offensive’ yr Almaenwyr; wedi i Rwsia dynnu allan o’r rhyfel yn dilyn eu chwydro roedd llawer mwy o filwyr ar gael i ymladd ar y ffrynt Orllewinol. Roeddent yn awyddus iawn i ennill y rhyfel cyn i’r Americanwyr gyraedd i gryfhau’r ‘Allies’, felly cynllunwyd llu o ymosodiadau enfawr yn ystod Gwanwyn 1918. Ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff.

http://www.cwgc.org/find-war- dead/casualty/1579719/DAVIES,%20JOHN

Bywyd / Cefndir

Roedd John yn un o 7 o blant i Robert ac Elizabeth Davies (5 merch a 2 fachgen- oll wedi’u geni yng Nhapel Garmon ynghyd a’u rhieni). Roedd rhes Mountain View yn dai chwarel ar y pryd i’r chwarel lechi fechan ar fynydd Garthmyn gerllaw, a gwelir bod y mwyafrif o ddynion y rhes wedi eu cofrestru fel chwarelwyr yng nghyfrifiadau 1891, 1901 a 1911- tad a brawd John (sef Robert) yn eu mysg.

Ond gwelwyd erbyn cyfrifiad 1911 bod John yn ‘boardio’ lawr yn Llanfair ym Muallt (Builth Wells) yn 1 Tanhouse Terrace. Roedd yn byw yn nhŷ un o’i chwiorydd, Laura- a hithau wedi priodi dyn o’r enw Robert Jones o Lanrwst, wedi symud i Dartford ac yna i Builth. Yma gwelir fod John yn 19, yn gweithio fel ‘skinner’ yn y tanderdy ac yn ddwyieithog (ar ol bod yn uniaith Gymraeg degawd ynghynt).

Ymrestrodd i’r fyddin yn wirfoddol ar Ragfyr 1af 1915 yn Wrecsam a bu’n gwasanethu yn Ffrainc. Bu farw ei fam, Elizabeth, deufis wedi iddo ymrestru a collodd yntau ei fywyd yn Ebrill 1918.

Cyfeiriadau

Dogfennau Milwrol

Mae John a’i fam yn rhannu yr un garreg fedd ym mynwent Capel Garmon; dyma’r ysgrifen arni:

Er serchog gof am

Elizabeth

Annwyl briod robert davies

3 glan euarth, capel garmon

Yr hon a hunodd chwef 1, 1916

Yn 64 mlwydd oed

HEFYD

John eu mab

Yr hwn a syrthiodd yn y Rhyfel

Ebrill 22, 1918, yn 27 mlwydd oed ac a gladdwyd yn Bouzincourt Ffrainc.

Na wylwch ddim na fyddwch drist

Am rai sydd wedi huno Nghrist.

Henffych ir dydd cawn etto gwrdd

Yn Salem lân o ddeutu’r bwrdd.