Hugh Evans

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Rheng a Rhif: Preifat 3660

Catrawd: Welsh Guards, bataliwn 1af

Mynwent / Cofeb: Mynwent Villers-Pol, Nord, Ffrainc (E. 7.)

Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Garmon, Rôl Anrhydedd Plwyf Llanrwst, Cofgolofn Llanrwst

Marwolaeth

Tachwedd 6ed 1918 yn 26 mlwydd oed, o’i anafiadau yn ystod ymosodiad ger pentref Villers Pol. Roedd y frwydr hon yn un o rai ola’r rhyfel- y Prydeinwyr yn pwyso’r Almaenwyr ac yn gwthio eu llinellau yn eu holau.

http://www.cwgc.org/find-war- dead/casualty/579349/EVANS,%20HUGH

Dogfennau Milwrol

Bywyd / Cefndir:

Roedd ‘Hughie’ yn un o 4 o blant i William (Bugail) a Hannah Evans, Glan y Wern (Tŷ ger yr A5 rhwng Carreg Coediog a Rhydlanfair). Yn ôl cyfrifiad 1901 mae yntau a’i dair chwaer- Margaret (Melinwraig), Hannah J a Kate- yn ddwyieithog a’i rieni yn uniaith Gymraeg. Erbyn cyfrifiad 1911 gwelir bod Hugh dal yn Nglan Wern yn gweithio fel coediwr.

Ymrestrodd gyda bataliwn 1af y Gwarchodlu Gymreig (Welsh Guards) yn wirfoddol yn Lerpwl. Ni wyddom pryd, ond mae’n debygol mai weddol gynnar yn y rhyfel y gwnaeth o hyn. Bu’n gwasanethu ar y ffrynt Orllewinol yn ardaloedd Fflandrys a’r Somme.

Cyfrifiadau

Dyddiadur Rhyfel ei fataliwn