David Thomas Owen, 1 Mountain View

Iaith: Cymraeg
Rheng a Rhif: Preifat 25385 (32965 gynt)
Catrawd: South Wales Borderers 6ed bataliwn (King’s Shrophire Light Infantry gynt)
Mynwent / Cofeb: Cofeb Ploegsteert, Hainaut, Gwlad Belg
Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Garmon, Rôl Anrhydedd Plwyf Llanrwst, Cofgolofn Llanrwst.

Census, 1901  +  Census, 1911

Medal Roll

Marwolaeth

Ebrill 9fed 1918 yn 25 mlwydd oed. Disgynnodd David Thomas Owen ym mrwydr Estaires (rhan gyntaf Brwydr Lys) rhai milltiroedd i’r de o Ypres, Fflandrys. Ni ddaethpwyd o hyd i’w gorff.

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/1643188/OWEN,%20DAVID%20THOMAS

Bywyd / Cefndir:

Ganwyd David Thomas Owen yn 1 Glan Euarth (Mountian View), 2 ddrws i lawr o John Davies- bu farw yntau yn y rhyfel hefyd, dim ond 13 diwrnod ar ei ôl.

Roedd David yn fab i John ac Elizabeth Owen; cafodd ei eni yng Nghapel Garmon yn 1893.
Yn nghyfrifiad 1901 mae tair cenhedlaeth o’r teulu yn byw yn thŷ teras 1 Glan Euarth: David Edwards (chwarelwr gweddw), ei fab John Edwards (chwarelwr hefyd) a’i ferch Elizabeth. Roedd hithau’n yno gyda’i gŵr John Owen (chwarelwr hefyd) a’u 3 plentyn (David Thomas Owen, Gwen Catherine Owen ac Elizabeth Hannah Owen).

Erbyn 1911 gwelir ond y teulu Owen yno; mae eu holl blant dal adref (gan gynnwys David sy’n gweithio fel ‘stationer’ ac yn uniaith Gymraeg) ac maent wedi cael un ferch arall- Lilian Myfanwy Owen.

Ymrestrodd David gyda’r King’s Shropshire Light Infantry yn Shotton (ni wyddom pryd) cyn cael ei drosglwyddo i 6ed fataliwn Ffinwyr De Cymru (South Wales Borderers). Bu’n gwasanethu yn ardal Fflandrys.