Francis Jones

Iaith: Cymraeg a Saesneg

Rheng a Rhif: Preifat 68486

Catrawd: RWF 9fed bataliwn

Mynwent / Cofeb: Mynwent Ddeheuol Cologne, Nordrhein-Westfalen, Yr Almaen (XVI. B. 52)

Cofebau eraill: Cofgolofn Capel Garmon

Cofrestr Bedd

Dogfennau milwriol

Marwolaeth

Awst 20fed 1918 yn 31 mlwydd oed. Bu farw yng ngwersyll garcharorion Münster II (Rennbahn), ond ni wyddom pam (afiechyd/ salwch?) na phryd a ble cafodd ei ddal gan yr Almaenwyr.

Roedd y gwersyll wedi ei leoli ar gae râs yn ninas Münster yng ngogledd orllwein Yr Almaen. Roedd llawer o’r carcharorion yn y wersyll yma yn gorfod mwyngloddio glô yn ôl adroddiadau, ond roedd yr amodau byw yn foddhaol, gyda’r carcharorion yn rhoi rhai sioeau ymlaen!

http://www.cwgc.org/find-war-dead/casualty/901911/JONES,%20FRANCIS

Bywyd / Cefndir:

Does dim yn hynod eglur ynglyn a theulu na chefndir Francis; ond mae’n debygol ei fod ef a’i frawd Pierce wedi colli eu rheni yn ifanc.
Does dim golwg ohono yng nghyfrifiad 1891, a mae’n gweithio fel gwas fferm 13 oed yn Fferm Tŷ Uchaf, Cwm Eidda erbyn cyfrifiad 1901 (ble nodir ei fan geni fel Pentrefoelas).
Erbyn cyfrifiad 1911, gwelir Francis Jones yn gweithio fel ‘Tea salesman’ ac yn byw yn 206 Oxford Lane, Warrington.

Mae’r manylion yng nghofrestr ei fedd yn adrodd ei fod yn ‘native’ o Toxteth Park, Lerpwl- sy’n drysu pethau braidd! (Efallai mai camgymeriad ydyw, a ‘resident’ o fana oedd o?) Mae hefyd yn adrodd ei fod yn frawd i Pierce Jones, 21 St Bride Street, Lerpwl; mae’r ddogfen ‘War Gratuity’ yn anfon y taliad i’w frawd (sy’n anarferol, ac yn awgrymu bod eu rhieni wedi marw).
Ni wyddwn beth yw ei gysylltiad â Penllan Bach, Capel Garmon.

Cyfrifiadau