Betws yn Rhos a Llaneilian

 

Gorweddai pentref Betws-yn- Rhos rhyw 5 milltir i mewn o arfordir Gogledd Cymru; mae’r plwyf yn cynnwys pentrefannau ac ardaloedd Dolwen, Trofarth a
Dawn.
Mae enwau 7 o fechgyn yr ardal chollodd eu bywydau ‘dros eu gwlad’ yn y Rhyfel Mawr i’w gweld ar y gofgolofn ger giatiau Eglwys Sant Mihangel — yng nghanol y pentref.
Tair milltir a hanner i’r gorllewin o Fetws-yn- Rhos mae pentref bychan dymunol Llaneilian-yn- Rhos. Ym mhorth eglwys Sant Eilian geir cofeb a rôl anrhydedd yn cofio 5 o fechgyn plwyf Llaneilian bu farw, a 27 “who served in his Majesty’s Forces during the Great War 1914-1919”.

Rhagor o fanylion i ddilyn…