CONWY A’R RHYFEL MAWR : LANSIO’R ARDDANGOSFA, Y LLYFR A’R WEFAN — A’R DAITH

Mae Conwy a’r Rhyfel Mawr yn prosiect dwy flynedd sydd wedi bod yn ymchwilio effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar gymdeithas ardal wledig yr ardal sydd nawr yn cael ei adnabod fel sir Conwy.

Bydd arddangosfa Conwy a’r Rhyfel Mawr yn cael ei lansio ar Dachwedd 16eg yng Ngwesty’r Eryrod, Llanrwst, ac yna’n teithio ledled ardal wledig y sir am bron i ddeufis— bydd ond yn aros yn y lleoliadau am 1 neu 2 diwrnod/noswaith ar y tro.
Bydd yn ymweld â Llanrwst (Tachwedd 16 & 18), Cerrigydrudion (Tachwedd 28 & 29), Penmachno (Tachwedd 30), Capel Garmon (Rhagfyr 1), Pentrefoelas (Rhagfyr 13 & 14), Dolwyddelan (Rhagfyr 15 & 16), Trefriw (Rhagfyr 20 & 21), Betws-yn-Rhos (Rhagfyr 22 & 23), Llansannan (Ionawr 9 & 10), Melin-y-coed (Ionawr 12) a Ro-wen (Ionawr 13 & 14). Yn dilyn y daith, bydd yr arddangosfa i’w weld am fis neu ddau yn Elusendai Llanrwst, ond ni wyddom union ddyddiadau hyn eto.

Yn ogystal â byrddau arddangos yn crynhoi cefndir y rhyfel, sefyllfa Cymru a’r ardal hon ar y pryd a rhai o’r straeon a’r hanesion sydd wedi dod i’r amlwg bydd map mawr yn dangos o ble yr oedd pob un bu golli eu bywyd yn dod (a phryd ac ym mhle buont farw), a hefyd lluniau o sawl un ohonynt. Bydd, hefyd, bydd arteffactau perthnasol i’w gweld — yn newid o leoliad i leoliad. Fel y soniwyd yn flaenorol, bydd y wefan yn rhan ohono — yn cael ei daflunio. Bydd lluniaeth ar gael ym mhob un o’r achlysuron uchod. Bydd siaradwyr a cherddorion gwadd hefyd yn ymddangos mewn rhai o’r llefydd uchod hefyd, bydd manylion ynghylch hynny’n cael ei gyhoeddi’n agosach at yr amser.

 

Felly, cadwch lygad ar gyfryngau cymdeithasol y prosiect (chwiliwch ‘Conwy a’r Rhyfel Mawr’ ar facebook a twitter), ar bosteri sy’n ymddangos o amgylch y fro, ac ar bapurau dyddiol ac wythnosol yr ardal am ragor o wybodaeth — neu mae croeso i chi gysylltu â mi: eryl@miconwy.org, 01492 642357.

Diolch!
Eryl