CONWY A’R RHYFEL MAWR

Mae ‘Conwy a’r Rhyfel Mawr’ yn brosiect gan Fenter Iaith Conwy a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri sydd wedi bod yn ymchwilio’r gwahanol ffyrdd yr effeithwyd ar ardal wledig sir Conwy gan y Rhyfel Byd Cyntaf.

Amrywiai hyn o hanesion unigolion i’r darlun ehangach; yr effaith ar yr iaith Gymraeg ac ar ddynameg gymdeithasol y plwyfi yn ogystal â chynnig cipolwg ar sut lefydd oedd cymunedau’r ardal o ran diwylliant ac agwedd ganrif yn ôl.

Nod y prosiect yw cyfuno gwybodaeth o ffynonellau bodoledig gydag ymchwil newydd dirfaith i greu arddangosfa deithiol, llyfr, cynhyrchiad drama — a’r wefan hon.

Mae’r ymchwil a’r casglu gwybodaeth yn parhau, croeso i chi gysylltu gydag unrhyw ddeunydd neu hanesion hoofech gyfrannu i’r prosiect a’r wefan.

Cliciwch ar blwyf ar y map isod i ddarganfod popeth rwyf wedi medru ei ddadorchuddio ynglyn â’r ardal yna a’r Rhyfel Mawr.

Dysgu mwy am brosiect Conwy a’r Rhyfel Mawr…

YNGLYN Â'R PROSIECT

YNGLYN Â'R PROSIECT

Dysgu mwy am brosiect Conwy a'r Rhyfel Mawr

ALLBYNNAU

ALLBYNNAU

Y Llyfr a'r Ddrama

CYFRANWYR

CYFRANWYR

Holl gyfranwyr a ffynonellau'r prosiect

MENTER IAITH

MENTER IAITH

Pwy yw Menter iaith?

YR ARDDANGOSFA DEITHIOL

Bydd yr arddangosfa yn teithio o amgylch 10 o wahanol leoliadau

o amgylch ardal wledig y sir yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2017 a Ionawr 2018

Noddir gan

CYSYLLTWCH

Os am wybod mwy am y prosiect hwn, cysylltwch â ni…

Ffurflen gysylltu

 Ffôn:

01492 642357

 Swyddfa:

Menter iaith Conwy

Y Sgwâr

Llanrwst

LL26 0LG

 Ebost:

eryl@miconwy.org